Магістри


 

Афанасієв Марія Володимирівна

"Процеси структуро- та фазоутворення в нанорозмірних шарах Au-Cu."

"Structure and phase formations in Au-Cu nanoscale layers"

Науковий керівник: к.т.н., доцент Котенко Ігор Євгенович 

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Костенко Володимир Сергійович

"Процеси дифузійного фазоутворення в нанорозмірних плівках  Pt(21нм)/Fe(16нм) та Fe(15нм)/ Pt(15нм) з додатковим шаром Ag(10нм) на підкладинках Al2O3 (100) і SiO2/ Si (001) при відпалах"

"The processes of diffusion phase formation in nanoscale Pt(21nm)/Fe(16nm) and Fe(15nm)/Pt(15nm) with an additional Ag (10 nm) layer films on Al2O(100) and SiO2/Si(001) substrates at annealing"

Науковий керівник: д.т.н. проф. Макогон Юрій Миколайович

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Мороз Сергій Сергійович

"Формування функціональних покриттів на сталі Ст3 електроіскровим легуванням у рідинних середовищах з порошкоподібними компонентами"

"The formation of functional coatings on steel 3 by Electric-spark alloying in liquid environments with powder compounds"

Науковий керівник: к.т.н. Лобачова Галина Геннадіївна

Завантажити:     українською       англійською


 

Сліпченко Катерина Вячеславівна

"Формування фази  L10-FePt в нанорозмірних плівках Fe52Pt48(10; 15 нм)  і  [Pt(4,2нм)/Fe(3,2нм)]4x на підкладинкахAl2O3(100) та SiO2/Si(001) при відпалах"

"Formation of L10-FePt phase in nanoscale Fe52Pt48(10; 15 nm) and [Pt(4,2nm)/ Fe(3,2nm)]4xfilms on Al2O(100) and SiO2/Si (001) substrates at annealing"

Науковий керівник: д.т.н. проф. Макогон Юрій Миколайович

 

Завантажити:     українською       англійською


 

 

TOP