Спеціалісти


 

Дмитриченко Олег Олегович

"Електричні сигнали в металах та аморфних сплавах при механічній та лазерній імпульсній дії."

"Electrical signals in metals and amorphous alloys with mechanical and laser pulse action."

Науковий керівник: д.ф.-м.н., Філатов Олександр Валентинович

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Колюх Михайло Іванович

"Напилення дифузійних бар’єрів на вуглецеві нанотрубки для створення композиційних покриттів"

"Deposition of diffusion barriers on carbon nanotubes for making composite coatings"

Науковий керівник: д.т.н., Панарін Валентин Євгенович

 

Завантажити:     українською       французькою


 

Мусійчук Олександр Васильович

"Корозія плівок міді під дією електричного струму в агресивних середовищах"

"Corrosion rafe VS electric current stuoly of Cu films in aggressive ambient"

Науковий керівник: к.т.н., доцент Котенко Ігор Євгенович

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Пересунько Ярослав Сергійович

"Механічні напруження в нанорозмірних плівках CoSbx (30нм) (1,82<x<4,2) на підкладинках SiO2(100нм)/Si(001)"

"Mechanical stress in nanoscale films CoSbx (30nm) (1,82<x<4,2) on substrates SiO2(100nm)/Si(001)"

Науковий керівник: д.т.н. проф. Макогон Юрій Миколайович

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Рець Сергій Іванович

"Формування функціональних покриттів багатостадійним електроіскровим легуванням хромом, нікелем, міддю, вуглецем на сталі 45"

"Forming of functional coatings by multistage electrospark doping by chromium, nickel, copper, carbon on steel 45"

Науковий керівник: к.т.н., доц. Іващенко Євген Вадимович

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Свята Анна Віталіївна

"Створення біосумісних покриттів методами електроіскрової та лазерної обробки сплавів титану"

"The creation of biocompatible coatings by electrospark and laser treatment techniques of titanium alloys"

Науковий керівник: к.т.н., доц. Іващенко Євген Вадимович

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Черненко Владислав Вікторович

"Вплив параметрів формування металевих каталітичних центрів на вуглецеві структури, які утворюються на поверхні"

"Influence of parameters of the formation of metallic catalytic centers on the carbon structures formed on their surface"

Науковий керівник: д.т.н., Панарін Валентин Євгенович

 

Завантажити:     українською       англійською


 

TOP