Спеціалісти


 ФМ-41с

 

Бурлаков Віктор Олександрович

"Вплив зонної будови на електромагнітні властивості тонкоплівкової системи Fe/MgO/Fe"

"The influence band structure on the electromagnetic properties of thin-film system Fe/MgO/Fe"

Науковий керівник: д.ф.-м.н., Філатов Олександр Валентинович

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Ігнасюк Катерина Євгеніївна

"Формування зміцнених покриттів на сталі Ст3 послідовним електроіскровим легуванням W, C, Cu"

"The formation of hardening coatings on steel mark 3 at consistent Electric-spark alloying by W, C, Cu"

Науковий керівник: к.т.н. Лобачова Галина Геннадіївна

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Марковський Євгеній Владиславович

"Вплив пластичної деформації методом осадки на магнітні властивості та термічне розширення сплаву Fe-30,9%Ni-1,23%C"

"Influence of plastic deformation by upsetting on magnetic properties and thermal expanding of the Invar Fe-30,9%Ni-1,23%C alloy"

Науковий керівник: д.ф.-м.н., професор Надутов Володимир Михайлович

Завантажити:     українською       англійською


 

Махмудова Наталія Мамедівна

"Структура та фазоутворення в нанорозмірних шарах Ni-Sn"

"Structure and phase formation in Ni-Sn nanoscale layers"

Науковий керівник: к.т.н. доцент Котенко Ігор Євгенійович

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Шепотінник Олег Валерійович

"Механічна поведінка високоміцних титанових сплавів метастабільного β-класу в умовах динамічних навантажень"

"Mechanical behavior of high-strengths titanium metastable β- alloys under dynamic loads"

Науковий керівник: д.ф.-м.н., професор Надутов Володимир Михайлович

 

Завантажити:     українською       англійською


 

 

TOP