Бакалаври


 ФМ-21

 

Берест Тетяна Сергіївна

"Вплив попередньої дробоструменевої обробки на структуру та властивості зміцненого шару Сталі 40 після іонного азотування"

 

Науковий керівник: к.т.н. доц. Іващенко Є.В.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Галкіна Анастасія Андріївна

"Експериментальне ультразвукове дослідження еволюції текстури в трубній сталі типу Х70 в зоні зварного шва"

 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Іващенко Є.В.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Жабинська Олена Олексіївна

"Вплив атмосфери термічної обробки на структурно-фазові перетворення у тонких плівках [FePt/Au/FePt]2x"

 

Науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Волошко С.М. 

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Ільєнко Михайло Борисович

"Виявлення закономірностей формування фазового складу та структури нанорозмірних плівок FePt(15нм)/Cu(7,5нм)/FePt(15нм) при відпалах у водні"

 

Науковий керівник: к.т.н., проф. Макогон Ю.М. 

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Катюха Олександр Миколайович

"Формування структури і властивостей композиційного антифрикційного сплаву ХН55ВМТКЮ"

 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Холявко В.В. 

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Кухарик Сергій Сергійович

"Масоперенесення при ультразвуковій ударній обробці пари Al-Fe"

 

Науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Волошко С.М.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Лисюк Руслан Олександрович

"Формування магнітно-твердої фази L10 (FePt) в нанорозмірних плівкових композиціях [FePt(15нм)/Cu(7,5 нм)/FePt]2 при відпалі у водні"

 

Науковий керівник: д.т.н., проф. Макогон Ю.М.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Матяш Дмитро Ігорович

"Формування магнітно-твердої фази L10 (FePt) в нанорозмірних плівках FePt/Au/FePt при відпалах у водні"

 

Науковий керівник: д.т.н., проф. Макогон Ю.М.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Небога Оксана Сергіївна

"Вплив проміжних шарів Ag і Cu на температурні інтервали фазових перетворень в плівкових композиціях Fe/Pt"

 

Науковий керівник: к.т.н., ac. Владимирський І.А.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Перваков Микола Олександрович

"Фазові перетворення в тонких плівках ванадію"

 

Науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Волошко С.М.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Пефті Дмитро Володимирович

"Вплив типу монокристалічної підкладинки і введення проміжного шару Ag на формування структури і фазового складу тонких плівок Pt/Fe"

 

Науковий керівник: к.т.н., ac. Владимирський І.А.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Слюсар Андрій Миколайович

"Комп'ютерне моделювання процесу осадження тонких плівок на атомістичному рівні"

 

Науковий керівник: к.п.н., доц. Холмська Г. Д.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Ткаченко Андрій Васильович

"Температурно-часова стабільність двошарової системи W/Cu при відпалі у вакуумі"

 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Котенко І.Є.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Чабан Андрій Сергійович

"Фазові перетворення в двошаровій системі W/Ni при відпалі у вакуумі"

 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Котенко І.Є.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Шкамарда Марія Василівна

"Структурно-фазові перетворення у двошаровій композиції Ta/Ni при відпалі у вакуумі"

 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Котенко І.Є.

 

Завантажити:     українською       англійською

 

 

 

 ФА-21

 

Боришкевич Віталій Юрійович

"Електроіскрове легування сплавів заліза хромом та нікелем"

 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Іващенко Є.В.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Голобородько Дар'я Миколаївна

"Фазові перетворення у двошаровій тонкоплівковій системі Al/V при відпалі у вакуумі"

 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Котенко І. Є.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Губіна Оксана Михайлівна

"Формування біосумісного покриття на основі гідроксиапатиту, зміцненого вуглецевими нанотрубками"

 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Іващенко Є.В. 

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Коршак Назар Олександрович

"Особливості мартенситного перетворення в функціональних сплавах Zr-Nb-Ta-Ti"

 

Науковий керівник: к.т.н., доц., Демченко Л. Д.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Ляшковоа Катерина Русланівна

"Фазові перетворення у двошаровій тонкоплівковій системі Ni/Ti при відпалі у вакуумі"

 

Науковий керівник: к.т.н. Котенко І.Є. 

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Мазурик Анна Олександрівна

"Створення функціональних покриттів на сталі Ст3 багатостадійним електроіскровим легуванням W-, C-, Ni- анодами"

 

Науковий керівник: к.т.н., ас., Лобачова Г. Г.

 

Завантажити:     українською       німецькою


 

Макєєв Євген Володимирович

"Використання методу Монте – Карло для задач масопереносу"

 

Науковий керівник: к.п.н., доц. Холмська Г. Д.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Мелашенко Костянтин Вадимович

"Електроіскрове легування сталі Ст. 3 хромом та міддю"

 

Науковий керівник: к.т.н., ас. Лобачова Г. Г. 

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Мігун Владислав Анатолійович

"Опанування сучасними програмними засобами теоретичного дослідження масо переносу"

 

Науковий керівник: к.п.н., доц. Холмська Г. Д.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Сироватко Вікторія Миколаївна

"Зміцнення поверхні комплексною електроіскровою та хіміко-термічною обробкою"

 

Науковий керівник: к.т.н., ас. Лобачова Г.Г. 

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Солдатенко Сергій Миколайович

"Зміцнення поверхні сплавів заліза лазерною обробкою з попереднім електроіскровим легуванням"

 

Науковий керівник: к.т.н. Іващенко Є. В. 

 

Завантажити:     українською       англійською


 

 

 

TOP