Спеціалісти


 ФМ-51с

 

Большакова Яна Вікторівна

"Фазові перетворення у двошаровій тонкоплівковій системі Ag/Ti при відпалі у вакуумі"

"Phase transformations in Ag/Ti bilayer thin-film system during vacuum annealing"

Науковий керівник: к.т.н. доцент Котенко Ігор Євгенійович

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Гавриков Олександр Олександрович

"Поверхневе зміцнення сплавів заліза постадійним електроіскровим легуванням титаном та цирконієм"

"Surface hardening of iron alloys at step-by-step electro-spark alloying with titanium and zirconium"

Науковий керівник: к.т.н. Лобачова Галина Геннадіївна

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Данилюк Павло Сергійович

"Моделювання зонної структури топологічного ізолятора Bi2Se3 в рамках теорії функціоналу щільності"

"Simulation of the band structure of a Bi2Se3 topological insulator within the functional theory of density"

Науковий керівник: к.п.н., ст. викладач Холмська Ганна Дмитрівна

Завантажити:     українською       англійською


 

Досенко Тетяна Сергіївна

"Зміна напруженого стану в термоелектричних нанорозмірних плівках Co–Sb при відпалах"

"The change in the stress state of Co-Sb nanoscale thermoelectric films during annealing"

Науковий керівник: д.т.н. проф. Макогон Юрій Миколайович

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Завірюха Віктор Миколайович

"Поверхневе зміцнення сплавів заліза електроіскровим легуванням титаном, цирконієм та графітом у захисній атмосфері"

"Surface hardening of alloys of iron by electro-spark alloying with titanium, zirconium and graphite in protective atmosphere"

Науковий керівник: к.т.н., доцент Іващенко Євген Вадимович

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Марецький Олександр Геннадійович

"Вплив термомагнітної обробки на структуру і властивості сплавів з пам’яттю форми Cu-Al-Mn"

"Effect of thermomagnetic treatment on structure and properties of Cu-Al-Mn shape-memory alloys"

Науковий керівник: к.т.н., доцент Демченко Леся Дмитрівна

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Мовчанюк Віктор Юрійович

"Особливості розрахунку дифузії для системи LiFePO4 в рамках теорії функціоналу щільності"

"Calculation features of diffusion for LiFePO4 systems within the functional theory of density"

Науковий керівник: к.п.н., доцент Холмська Ганна Дмитрівна

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Регульський Микола Сергійович

"Зміцнення поверхні сплавів заліза електроіскровим легування титаном, вольфрамом та графітом"

"Hardening of surface of iron alloys by electro-spark alloying with titanium, tungsten and graphite"

Науковий керівник: к.т.н., доцент Іващенко Євген Вадимович

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Сікорський Юрій Миколайович

"Формування покриттів на сплавах заліза електроіскровим легуванням титаном, алюмінієм та графітом"

"Formation of coatings on iron alloys at electric-spark alloying by titanium, aluminum and graphite"

Науковий керівник: к.т.н. Лобачова Галина Геннадіївна

 

Завантажити:     українською       англійською


 

 

TOP