Спеціалісти


 ФМ-61с

 

Голобородько Дар'я Миколаївна

"Аналіз дифузійних процесів при відпалі у вакуумі двошарової нанорозмірної системи алюміній  ванадій."

"Analysis of thermally induced diffusion processes in aluminum – vanadium nanoscale double layer system"

Науковий керівник: к.т.н., доцент Котенко Ігор Євгенович

 

Завантажити: українською англійською


 

Коршак Назар Олександрович

"Особливості мартенситного перетворення функціональних сплавів системи Zr-Nb з елементами  ІV-V груп."

"Features of martensitic transformation in functional alloys Zr-Nb system with elements of  IV-V groups"

Науковий керівник: к.т.н., доцент Котенко Ігор Євгенович

 

Завантажити: українською англійською


TOP