Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного ступеня магістра (освітньо-наукового та освітньо-професійного) за спеціалізацією "МЕТАЛОФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ КОМПЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ" ( спеціальність "Матеріалознавство", код 132) проводиться за конкурсом  на основі

 1. здобутого ступеня бакалавра,
 2. фахового вступного випробування (Програма фахового випробування.pdf,  Програма додаткового випробування.pdf)
 3. випробування з іноземної мови (Програма вступного випробування з іноземної мови знаходиться тут,
 4. балів за творчі досягнення,

відповідно до Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2019 році.

 Навчання магістрів триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

 

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста з фізичного матеріалознавства за кошти державного бюджету, можуть здобувати ступінь магістра за кошти фізичних, юридичних осіб.

 

Бакалаври, що продовжують навчання за спеціальністю "Матеріалознавство", повинні подати документи з 1 липня по 2 серпня та скласти вступні випробування (перший етап випробувань – з 5 липня по 9 липня, другий етап – з 5 серпня по 9 серпня). Таких випробувань два – вступне фахове випробування та іноземна мова.

 

За умови успішного проходження додаткових вступних випробувань (Програму додаткових випробувань дивись тут) на підготовку за спеціалізацією "МЕТАЛОФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ КОМПЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ" ( спеціальність "Матеріалознавство", код 132)    також приймаються особи, що здобули ступінь бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою «Зараховано», «Незараховано». 

 

 Результати конкурсних заходів атестаційні комісії оголошують у наступний день після проведення відповідних випробувань.

 

Перелік документів для вступу:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • чотири фотографії

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

 

 Конкурсний відбір здійснюється атестаційною комісією на підставі значення інтегрального рейтингу вступника. Детальніше про терміни подання заяв та проведення конкурсних заходів, необхідні документи, методику розрахунку інтегрального рейтингу вступника див. тут.

 

Будь-які додаткові відомості можна отримати, скориставшись контактами кафедри.

 

 

Детальна інформація про умови вступу на 5й курс до "КПІ ім. Ігоря Сікорського" знаходиться тут.


 

TOP