Вступ за дипломом молодшого спеціаліста

 

Запрошуємо випускників коледжів і технікумів, які отримали диплом молодшого спеціаліста, до вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за спеціальністю "Матеріалознавство" спеціалізація (Освітння програма): «Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання»!

Такі абітурієнти вступають на перший курс освітнього рівня бакалавра, але із скороченим терміном навчання – 3 роки замість 4. 

Оскільки спеціальність  "Матеріалознавство" у «КПІ ім. І. Сікорського» входить до переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, див. Додаток 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2019 році, ти маєш право скласти вступні випробування з предметів, потрібних для вступу, або перезарахувати оцінки, одержані на Зовнішньому незалежному оцінюванні, якщо ти його складав, й претендувати на місця за державним замовленням.

 

Перелік конкурсних предметів 
(інформація на сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Спеціальність

Перелік конкурсних предметів

Вага предметів

Вага диплому молодшого спеціаліста

Вага балу за успішне
закінчення підготовчих купсів ЗВО

Мінімальнв кількість балів 
для участі в конкурсі

132 Матеріалознавство

1. Математика

2. Фізика

1

1

 0

 0

100

100

136 Металургія

1. Математика

2. Фізика

1

1

 0

 0

100

100

 

Важливі дати
(Етапи вступної компанії на сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського)

 

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

22 липня 2019 року,
18-00

 

Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань для вступників 
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

23 липня – 25 липня 2019 року

 

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням 
рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше
26 липня 2019 року

 

Закінчення строку виконання вступниками вимог до 
зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 18.00 
31 липня 2019 року

 

Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію,
вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти
фізичних та юридичних осіб

не пізніше 17.00
06 серпня 2019 року

 

Терміни зарахування вступників

 

за державним замовленням

не пізніше 12.00 01 серпня 2019 року

за кошти фізичних та юридичних осіб

  не пізніше 07 серпня 2019 року

 

Інформація приймальної комісії КПІ ім. І.Сікорського

Сайт приймальної комісії КПІ ім. І. Сікорського  

Вступ на 1 курс за дипломом молодшого спеціаліста

Правила прийому до КПІ ім. І.Сікорського

Інструкція з електронного вступу на сайті приймальної комісії КПІ ім.І.Сікорського


Докладніше про фахівців спеціальностей та cпеціалізацій

Сторінка "Цікаве матеріалознавство"


 

TOP