Стажування Н. Сафонової та О. Фігурної в Технічному університеті м. Хемнітц, Німеччина

 

 

В період з квітня по травень 2014 року магістрантка кафедри фізики металів Наталія Сафонова і аспірантка кафедри Олена Фігурна пройшли наукове стажування на кафедрі фізики поверхні та границь поділу Технічного університету м. Хемнітц, Німеччина. Стажування відбулось за грантом DAAD(програма ім. Леонарда Ейлера, грант № 57042790, керівник проекту проф. Ю.М. Макогон).

 

Під керівництвом завідувача кафедри фізики поверхні та границь поділу проф. М. Альбрехта Наталія та Олена мали змогу ознайомитися з новітніми методиками дослідження структурних характеристик та властивостей нанорозмірних плівкових композицій – надпровідною магнітометрією, магнітометрією на основі магніто-оптичного ефекту Керра, магнітно-силовою та атомно-силовою мікроскопіями, електронномікроскопічними дослідженнями. 


 

 

TOP