В рамках спільного проекту між кафедрою фізики металів НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” та синхротронним центром третього покоління RIKEN SPring-8 (Super Photon Ring – 8 GeV) відбулося наукове стажування аспірантів А.К. Орлова та І.О. Круглова до Японії. Керівниками українсько-японського проекту є проф. Сидоренко С.І., науковий керівник кафедри фізики металів – з української сторони та д-р Тетсуя Ішикава, директор синхротронного центру RIKEN SPring-8 – з японської сторони.

 

Вид зверху на синхротронний центр третього покоління RIKEN Spring-8, Японія

 

Мета стажування полягала у отриманні серії дослідницьких зразків – нанорозмірних металевих плівкових композицій різного хімічного складу – та проведенні їх структурних досліджень з використанням синхротронного випромінювання на базі SPring-8 (бімлайн BL44B2). Отримання тонкоплівкових зразків проводилося у надвисокому (10‑7 Па) вакуумі методом електронно-променевого осадження.

SPring-8 є найбільшим в світі синхротронним центром третього покоління з енергією прискорених часток 8 ГеВ та широким спектром довжин хвиль випромінювання, що відкриває колосальні можливості для досліджень в різних областях науки.

 

Лабораторія з вакуумними камерами та іншим дослідницьким обладнанням

 

Надвисоковакуумна камера для дослідження зразків, обладнана електронно-променевим випаровувачем та іонною гарматою

 

 

Аспіранти Андрій Орлов (зліва) та Іван Круглов (справа) в м. Токіо

 

Окрім наукової діяльності в синхротронному центрі аспіранти мали можливість побувати з екскурсіями у м. Токіо та м. Хіросіма.

 

 

TOP