Ім'я: Бурмак Андрій Петрович  Сторінка викладача

 

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

 

Посада: Старший науковий співробітник

 

Ступінь: кандидат технічних наук, спеціальність 05.16.01 - "металознавство та термічна обробка металів". Тема дисертації: «Формування структурно-фазових станів при  ультразвуковому ударному оброблянні та механічні властивості поверхні алюмінієвого сплаву Д16» 2014 р.

Завантажити автореферат

 

e-mail: abyrmak@gmail.com 

тел.: 067-278-37-74

 


Список публікацій:

Статті у закордонних журналах з імпакт-фактором:

 

 1. Vasylyev M.A. Corrosion of 2024 alloy after ultrasonic impact cladding with iron / M.A. Vasylyev, B.N. Morduyk, S.I. Sidorenko, S.M. Voloshko, A.P. Burmak // Surface Engineering. –2017. –№39. –P. –1-6.
 1. Vasylyev M.A. Influence of microstructural features and deformation-induced martensite on hardening of stainless steel by cryogenic ultrasonic impact treatment / M.A. Vasylyev, B.N. Mordyuk, S.I. Sidorenko, S.M.Voloshko, A.P.Burmak // Surface and Coatings Technology. – 2018. – 343. – P.57-68
 1. Vasylyev M.A. Characterization of ZrN coating low-temperature deposited on the preliminary Ar+ ions treated 2024 Al-alloy / M.A. Vasylyev, B.N. Mordyuk, S.I. Sidorenko, S.M. Voloshko, A.P. Burmak, I.O. Kruhlov, V.I. Zakiev // Surface & Coatings Technology. – 2019. – 361. – P. 413-424.
 1. Shamis O.V. Phase transformations in Pt/Fe bilayers during post annealing probed by resistometry / O.V. Shamis, N.Y. Safonova, M.M. Voron, A.P. Burmak, S.I. Sidorenko, G.L. Katona, S. Gulyas, D.L. Beke, M. Albrecht and I.A. Vladymyrskyi // Journal of Physics: Condensed Matter.– 2019.– 31.– P. 285401.

 


Публікації в українських фахових виданнях:

 1. Прокопенко Г.І. Зміна мікротвердості алюмінієвого сплаву Д16 після ультразвукової ударної обробки / Г.І. Прокопенко, С.М. Волошко, І.Є. Котенко, А.П. Бурмак // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2009. – №3. – С. 42 – 46. 
 2. Прокопенко Г.И. Упрочнение  поверхности сплава Д16 при ультразвуковой ударной обработке / Г.И. Прокопенко, А.Л. Березина, С.М. Волошко, И.Е. Котенко, А.П.  Бурмак // Металлофизика и новейшие технологии.  – 2010. – Т. 32, №3. – С. 397 –  403./ входить до міжнародних науково метричних баз даних Scopus.
 3. Сидоренко С.І. Ультразвукова ударна обробка алюмінієвого сплаву Д16 в інертному середовищі та рідкому азоті / С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, І.Є. Котенко, А.П.  Бурмак // Металлофизика и новейшие технологии.  – 2011. – Т. 33, №12. – С. 1659 – 1669./ входить до міжнародних науково метричних баз даних Scopus.
 4. Сидоренко С.І. Деформаційне формування наноструктурованих композитів  на поверхні алюмінієвого сплаву Д16 / С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, І.Є. Котенко, А.П.  Бурмак // Металлофизика и новейшие технологии.  – 2012. – Т. 34, №8. – С. 1101 – 1115./ входить до міжнародних науково метричних баз даних Scopus.
 5. Бурмак А.П. Циклічний характер змін мікротвердості алюмінієвого сплаву Д16 під дією інтенсивних режимів ультразвукової ударної обробки / А.П. Бурмак, С.І. Сидоренко,  М.О. Васильєв, С.М. Волошко // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2013. – №1. – С. 57 – 62. 
 6. Васильєв М.О. Еволюцiя структурного стану та мiкротвердостi поверхнi алюмiнiєвого сплаву Д16 внаслiдок ультразвукової ударної обробки у рiзних атмосфера / М.О. Васильев, Б.М. Мордюк, С.I. Сидоренкo, С.М. Волошко, А.П. Бурмак. // Металлофизика и новейшие технологи. – 2015. – т.37. – №9. – С. 1269–1289.
 7. Васильєв М.О. Масоперенесення при ультразвуковій ударній обробці пари Al–Fe / М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, А.П. Бурмак. // Металлофизика и новейшие технологи. – 2015. – т.37. – №12. – С. 1603–1618.
 8. Васильєв М.О. Синтез деформаційних нанокомпозитів на поверхні алюмінієвого сплаву Д16 за допомогою ультразвукової ударної обробки / М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, А.П. Бурмак, М.В.Кіндрачук. // Металлофизика и новейшиетехнологии. – 2016. – т.38. – №4. – С. 547–565.
 9. Васильєв М.О.. Особливості формування структурно-фазового стану поверхневих шарів стопу Д16 внаслідок ультразвукового ударного оброблення залізним бойком в разніх середовищах / М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, А.П. Бурмак. – 2017. – т.39. – №1. – С. 49–68.

 


 Посібники:

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Комп’ютерне моделювання процесів тепло- та масо переносу в металах та сплавах» / Уклад.: С.М. Волошко, А.П. Бурмак. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 54 с.

 


Патенти:

 1. Спосіб отримання твердого покриття на поверхні металевого виробу”, патент на корисну модель №75866 (зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.12.2012).
 1. "Високоефектина технологія зміцнення поверхні алюмінієвого сплаву Д16 ультразвуковою ударною обробкою в різних середовищах", Твір наукового характеру, свідоцвто № 58321 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 27.01.2015).
 1. "Ультразвукова ударна обробка алюмінієвого сплаву Д16 в інертному середовищі та рідкому азоті", Твір наукового характеру, свідоцвто № 58322 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 27.01.2015).
 1. Волошко С.М., Васильєв М.О., Мордюк Б.М., Бурмак А.П. “Синтез зносостійких покриттів ультразвуковою ударною обробкою сталі 12Х18Н10Т у нейтральних та хімічно активних середовищах”. Літературний письмовий твір наукового характеру, свідоцтво № 78840 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 05.05.2018).

 


 Наукові стажування за кордоном:

 1. Training course of measurement and analysis of X-ray diffraction at Rigaku Corporation, Tokyo, Japan Червень 2012

 


Нагороди

 1. Премія київського міського голови за успіхи в навчанні і науковій діяльності (2008).

 


 

TOP