Ім'я: Демченко Леся Дмитрівна  Сторінка викладача

 

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

 

Обов'язки: Відповідальна по кафедрі за напрям - міжнародної роботи 

 

Посада: Доцент кафедри фізики металів

 

Ступінь: кандидат технічних наук, спеціальність 05.16.01 –  "Металознавство та термічна обробка металів". Тема: "Фазоутворення в деформованих сплавах заліза при насиченні азотом і вуглецем"

 

Предмети: 

- Комп'ютерна кристалографія

- Фізичне матеріалознавство 2

- Фізика металів

- Електронна кристалографія

- Стандартизація, метрологія та контроль якості продукції

 

Методичні роботи:

 

 1. Практикум з кредитного модулю: «Фізика металів - 3. Дефекти в кристалах

Список публікацій:

 

 1. AnatoliyN. Titenko and LesyaD. Demchenko Superelastic Deformationin Polycrystalline Fe-Ni-Co-Ti-Cu Alloys // JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, (2012) Vol 21 (10), p. 2011-2206, DOI: 10.1007/s11665-012-0406-x
 2. JieDu1, Tie-ZhenRen,1Zhan-BingHe,2Qing-FangDeng,3andLesya Demchenko4,Nano-sized Mesoporous Manganese Oxides: Synthesis, Characterization, Catalytic Combustionof Toluene // Metal Physicsand Advanced Technologies, 2012 - №8-с.
 3. Lesya Demchenko, Sergey Sidorenko. The Effect of Plastic Deformation on Nitrogen Diffusion in a-Fe // Defect and Diffusion Forum Vols. 309-310 (2011) pp 155-160
 4. Титенко А.Н, Демченко Л.Д., Бабій O.M., Скирта Ю.Б. Температурно-деформаційні стани сплавів з пам'яттю форми на основі заліза як реакція на складні зовнішні термомеханічні впливи // Металознавство та обробка металів. -2011.  - №2. – с. 3 – 7.
 5. L.D. Demchenko, S.I. Sidorenko, A. N. Titenko The effect of preliminary plastic deformation on Nitrogen and CArbon diffusion in a-Fe–based alloys 3-rd INTERNATIONAL CONFERENCE HighMatTech October 3-7, 2011 Kiev, Ukraine P.
 6. Сидоренко С.И., Чернега С.М., Демченко Л.Д., Іващенко Є.В. "Поєднання дисперсійного твердіння при відпуску загартованих сплавів заліза із поверхневим іонним азотуванням та попередньою фізико-механічною обробкою поверхні" // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні аспекти металознавства та термічної обробки металів", Маріуполь 2010, 9-10 вересня,  С.107-110.
 7. А.Н Титенко, Л.Д. Демченко, O.M. Бабий, Ю.Б.Скирта Температурно-деформационные состояния сплавов с памятью формы на основе железа как реакция на сложные внешние термомеханические воздействия// Матеріали міжнародної науково-технічної конференції “Матеріали для роботи в екстремальних умовах-3”, Збірка доповідей НТУУ “КПІ” 28 – 29 грудня 2010, с. 262-265.
 8. Демченко Л.Д., Сидоренко С. И., Чернега С.М., Титенко А.Н. Влияние неравновесно-напряженного состояния на диффузионное формирование структуры в сплавах на основе железа при насыщении азотом и углеродом // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції “Матеріали для роботи в екстремальних умовах-3”, Збірка доповідей НТУУ “КПІ” 28 – 29 грудня 2010, с. 143-147.
 9. L.D. DemchenkoFeaturesofstructureinvestigationsofquasicrystalapproximants // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції “Матеріали для роботи в екстремальних умовах-3”, Збірка доповідей НТУУ “КПІ” 28 – 29 грудня 2010, с. 101-103
 10. Демченко Л. Д., Голуб О. Л. Нові способи змiцнення сталевих виробiв азотуванням з попередньою фізико-механічною обробкою поверхні. // Fifth International Young scientists and Post-graduates Conference “To High Technologies on the Base of Advanced Physical Materials Science Research and Computer Modeling”. - Kyiv, Ukraine, 2010, 15-18 December.
 11. Demchenko L., Golub O. Nitrogen and carbon diffusion in deformed a-Fe-based alloys. // Fifth International Young scientists and Post-graduates Conference “To High Technologies on the Base of Advanced Physical Materials Science Research and Computer Modeling”. - Kyiv, Ukraine, 2010, 15-18 December.
 12. Demchenko L., Svintsitskiy I., Golub O. Structure determination of quasicrystals and their approximants in Al-Co-Ni // Fifth International Young scientists and Post-graduates Conference “To High Technologies on the Base of Advanced Physical Materials Science Research and Computer Modeling”. - Kyiv, Ukraine, 2010, 15-18 December
 13. Тітенко А.М. Магнетна поведінка феромагнетного стопу Fe–Ni–Co–Ti, підданого термомеханічному обробленню А.М. Тітенко, А.О. Перекос, Л.Д. Демченко, М.Б. Бабанли, М.С. Низамеєв, С.С. Гусейнов // Металофізика і новітні технології. – 2018. – т. 40. – №9. – С.1209-1220.

 

TOP