СТУДЕНТИ НА КОНФЕРЕНЦІЇ

СТУДЕНТИ-МЕТАЛОФІЗИКИ НА КОНФЕРЕНЦІЇ В МІСіС

19-25 Листопада 2012 студенти кафедр и фізики металів Наталія Сафонова і Марк Федоров взяли участь у 6-тій міжнародній студентській конференції "Study-and-Achieve", що проводилась у Національному дослідницькому технологічному університеті "Московський інститут сталі і сплавів".

Наталія Сафонова (наукові керівники – д.ф.-м.н., проф., С.М. Волошко, к.т.н., ст. викладач І.Є. Котенко,) представила доповідь, присвячену дослідженню дифузійно-контрольованих процесів в тонкоплівковій системі Ni-Al. Марк Федоров (наукові керівники – к.т.н. С.А. Замулко, к.п.н. А.Д. Холмська) розглянув застосування "методу пружної стрічки" для моделювання з перших принципів (ab initio) процесів дифузії. Обидва наших студенти отримали сертифікати про успішну участь та призи за кращі доповіді. В рамках конференції були проведені лекції відомими в світі вченими (С.І. Мухін, І.А. Абрикосов, Р. Пейдж-Хеллер). Для іноземних учасників конференції була проведена екскурсія у Центр колективного користування «Школи мікроскопії НДТУ "МІСіС"», де студенти ознайомились з різноманітним обладнанням, у тому числі – з устаткуванням для проведення дистанційної дослідницької роботи на мікроскопах у режимі реального часу. В рамках культурної програми студенти відвідали іноваціїний центр "Сколково", де їм були представлені презентації проектів, пов’язаних з можливістю роботи, навчання та співробітництва із центром "Сколково". На заключному засіданні конференції було оголошено, що студенти кафедри фізики металів Наталія Сафонова і Марк Федоров зайняли призові місця у секції матеріалознавства. Отже факт, що дві нагороди з 10 поїхали до кафедри фізики металів, означає високу якість підготовки наших студентів-металофізиків. ПОЗДОРОВЛЯЄМО !

НАУКОВЕ СТАЖУВАННЯ

З 8 по 14 липня 2012 року аспіранти кафедри фізики металів НТУУ "КПІ" Ігор Владимирський та Андрій Бурмак проходили наукове стажування у навчально-науковому центрі корпорації РИГАКУ на заводі Акішіма в місті Токіо (Японія). Програма стажування була присвячена оволодінню практичними навичками роботи на рентгенівському дифрактометрі Ultima IV. Саме такий рентгенівський дифрактометр представлений в «Навчально-науковому центрі рентгеноструктурного аналізу НТУУ "КПІ" – РИГАКУ», для роботи в якому Андрій і Ігор делеговані кафедрою фізики металів з вересня 2012 року.

Під час стажування в Токіо Ігор та Андрій вивчали базові методи рентгенівської дифракції, робили якісний та кількісний аналіз отриманих даних, проводили дослідження тонких плівок методом малокутового розсіяння рентгенівських променів, займалися вивченням напруженого стану матеріалів, вивчали інші методики. За результатами навчання аспіранти кафедри отримали відповідні сертифікати і зробили доповіді на наукових семінарах кафедри фізики металів.

ВІТАЄМО!!! Авторське право

авторське право

 Колектив кафедри фізики металів щиро вітає колег:

 проф. М.О. Васильєва, проф. В.Є. Панаріна (Інститут  металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України), проф. С.І. Сидоренка, проф. С.М. Волошко та аспіранта А.П. Бурмака з такою знаменною подією як реєстрація патенту на корисну модель "Спосіб отримання твердого покриття на поверхні металевого виробу" (Патент Державної служби інтелектуальної власності України №75866 від 10.12.2012)!

TOP