Ім'я: Іващенко Євген Вадимович  Сторінка викладача

 

Посада:  Виконуючий обов'язки завідувача кафедри

 

Звання: Доцент кафедри

 

Ступінь: кандидат технічних наук, спеціальність 05.16.01 – «Металознавство та термічна обробка металів», тема: «Формирование диффузионной зоны при насыщении углеродом и азотом сплавов железа с титаном и хромом»

 

Сторінка в системі Google Scholar

 

Дисципліни:

- Методи рентгенографії 

- Фізика конденсованого стану 

- Основи техніки експериментальних досліджень 

- Методи дослідження властивостей матеріалів та виробів

 

Хоббі: режисер Естрадного театру Аматорів


 

 

Список публікацій:

 1. Е.В. Иващенко, К.М. Храновська, В.Ф. Мазанко Елементний склад поверхні мідної та сталевої підкладок після електроіскрового легування графітом / Доповіді НАНУ, 2009, - № 10. - С. 104 – 107
 2. Е.В. Иващенко, Н.В. Франчік, А.С. Ходаківський Структура дифузійних шарів сплавів заліза після лазерної обробки в насичуючих середовищах / Металознавство та обробка металів, 2009, -  № 4. - С. 16 – 20
 3. Е.В. Иващенко, Г.Г. Лобачова, В.Ф. Мазанко Формування зміцнених поверхневих шарів на залізі пошаровим електроіскровим легуванням / Проблеми тертя та зношування, 2010, - Вип. 52. - С 210 – 215
 4. Е.В. Иващенко, Г.Г. Лобачова, В.Ф. Мазанко Формування поверхневого зміцненого шару при хіміко-термічній обробці, поєднаній з електроіскровим легуванням / Металознавство та обробка металів, 2010, -  № 1. - С. 39 – 42
 5. Е.В. Иващенко, Г.Г. Лобачова, Л.Ф. Яценко, В.Ф. Мазанко Вплив хромового аноду на формування поверхневих шарів сплавів Fe-Cr при електроіскровому легуванні / Вісник українського матеріалознавчого товариства, 2010, - Вип. 3. – С. 16 – 22
 6.  Е.В. Иващенко, Н.В. Франчік Формування зносостійких покриттів лазерним легуванням заліза карбідом та нітридом титана / Проблеми тертя та зношування, 2010, - Вип. 53. - С 214-220
 7.  Е.В. Иващенко, К.М. Храновська, В.Ф. Мазанко, Г.Г. Лобачова Вплив  середовища  легування  та  додаткового азотування на  мікротвердість, структуру  та  фазовий склад залізної  підкладинки / Фізична інженерія поверхні, 2010. – Т. 8, № 4. – С. 371 – 375
 8. С.І. Сидоренко, Е.В. Иващенко, Н.В. Франчік Формування структури в сплавах заліза з хромом та титаном при лазерній хіміко-термічнійобробці / Металознавствота обробка металів. ‑ 2011. ‑ № 2. ‑ С. 36-39
 9.   Е.В. Иващенко, Г.Г. Лобачова, Ю.М. Гаврилюк Вплив складу міжелектродного середовища на структуру та мікротвердість сплавів заліза при електроіскровому легуванні цирконієм, титаном, хромом / Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2011. – Вип. 3 (68), част. 1. – С. 86 – 90
 10.  Е.В. Иващенко, К.М. Храновська, Г.Г. Лобачова Формування багатошарових електроіскрових покриттів на залізі у вуглецевовмісних середовищах / Металознавство та обробка металів. – 2011. – № 1. – С. 30–32
 11. E. Ivashchenko, A. Zagirskyi, V. Panarin Obtaining biocompatible protective coatings on titanium alloys to artifical medical instrument / Journal “Challenges of modern technology”, Vol. 2 (No 3), July-September 2011, p. 12-14, ISSN 2082-2863
 12. S.I. Sidorenko, E.V. Ivashchenko, G.G. Lobachоva, V.F. Mazanko The influence of Ti and Zr on isotope’s 63Ni diffusion in the iron surface layer at Electric-spark alloying in carbon containing environment  / Defect and Diffusion Forum Vol. 277 (2008) pp. 87-90
 13. С.И. Сидоренко, Е.В. Иващенко, Г.Г. Лобачова,В.Ф. Мазанко Структура и свойства покрытий, полученных методом электроискрового легирования железа титаном и хромом в насыщающих середах / Тези доповідей п’ятої міжнародної конференції «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий», 22-26 вересня 2008 р., Велика Ялта, Жуковка, Автономна республіка Крим, Україна. С. 211
 14. С.И. Сидоренко, Е.В. Иващенко, Г.Г. Лобачова,А.А. Стадник Структура и свойства поверхностных слоев, полученных методом ионно-плазменной обработки при переменных параметрах процесса / Тези доповідей п’ятої міжнародної конференції «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий», 22-26 вересня 2008 р., Велика Ялта, Жуковка, Автономна республіка Крим, Україна. С. 218
 15. С.И. Сидоренко, Е.В. Иващенко, Л.Ф. Головко, А.П. Красавин, Н.В.Марченко Структура и свойства покрытий, полученных методом лазерного легирования карбидом титана сплавов железа в насыщающих средах / Тези доповідей п’ятої міжнародної конференції «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий», 22-26 вересня 2008 р., Велика Ялта, Жуковка, Автономна республіка Крим, Україна. С. 217
 16. С.І. Сидоренко, Е.В. Иващенко, Г.Г. Лобачова Зміна структури та властивостей поверхні заліза після електроіскрового легування / Збірник тез міжнародної конференції «Современные проблемы физики металлов», 7-9 жовтня 2008 р., Київ, Україна. С. 247
 17. Е.В. Иващенко, Г.Г. Лобачова Комбінована постадійна обробка вуглецем та азотом сплавів заліза з титаном / Збірник тез міжнародної конференції «Современные проблемы физики металлов», 7-9 жовтня 2008 р., Київ, Україна. С. 249
 18. С.І. Сидоренко, Е.В. Иващенко, Г.Г. Лобачова, А.А.Стадник Дослідження структури та властивостей поверхневих шарів, отриманих методом іонно-плазмової обробки при змінних параметрах процессу / Збірник тез міжнародної конференції «Современные проблемы физики металлов», 7-9 жовтня 2008 р., Київ, Україна. С. 248
 19. С.І. Сидоренко, Е.В. Иващенко, Н.В. Марченко, А.С. Ходаківський Модифікація поверхні сплавів заліза з титаном і хромом під дією лазерного випромінювання / Збірник тез міжнародної конференції «Современные проблемы физики металлов», 7-9 жовтня 2008 р., Київ, Україна. С.245
 20. E.V. Ivashchenko, G.G. Lobachova, L.F. Yatsenko Forming of alloyed layers on iron by method of Electric-spark alloying / Abstracts of third international students and post-graduates conference “To high technologies on the base of advanced physical materials science research and computer modeling”, 30 September-5 October 2008, Kyiv, Ukraine. P. 19
 21.  E.V. Ivashchenko, N.V. Marchenko, A.S. Khodakivskyi Influence of laser irradiation on the process saturation by nitrogen and carbon of alloys of iron / Abstracts of third international students and post-graduates conference “To high technologies on the base of advanced physical materials science research and computer modeling”, 30 September-5 October 2008, Kyiv, Ukraine. P. 24-25
 22.  Е.В. Иващенко, Г.Г. Лобачова, Н.В. Марченко, А.А. Стадник Отримання багатошарових покриттів на залізі методом електроіскрового легування / Тези міжнародної конференції «Сварка и родственные технологии в третье тысячелетие», 24-26 листопада 2008 р., Київ, Україна. С. 203
 23.  Е.В. Иващенко, Г.Г. Лобачова, Н.В. Марченко, А.А. Стадник Створення покриттів на основі TiN та TiC, отриманих методом імпульсної лазерної обробки / Тези міжнародної конференції «Сварка и родственные технологии в третье тысячелетие»,  24-26 листопада 2008 р., Київ, Україна. С.203
 24.  E.V. Ivashchenko, I.V. Smolina Influence of data ion-plasmous treatment on structure of biocompartible coatings on titanium base / Abstracts of third international students and post-graduates conference “To high technologies on the base of advanced physical materials science research and computer modeling”, 30 September-5 October 2008, Kyiv, Ukraine. P. 64
 25. E.V. Ivashchenko, Yu.M. Podrezov, I. GorobetsMicro-mechanical properties of coverages,  obtained with the method of electro-sparking alloying / Abstracts of third international students and post-graduates conference “To high technologies on the base of advanced physical materials science research and computer modeling”, 30 September-5 October 2008, Kyiv, Ukraine. P. 49
 26. E.V. Ivashchenko, A.N. Lutay, L.F. Golovko The peculiarities of chemical elements’ reallocation during laser heating / Abstracts of papers and program of the fourth international conference “Laser technologies in welding and materials processing”, 26-29 May 2009, vil. Katsiveli, Crimea, Ukraine. P. 35
 27. E.V. Ivashchenko, G.G. Lobachova Multilayer coatings formation on Fe by Electric-spark alloying / Abstracts of 4th International  PhD Students and Young Scientists Conference  “Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology”, September, 21 - 23 2009, Warsaw, Poland. P. 43
 28. V. Mazanko, S. Sidorenko, E. Ivashchenko, S. Sakhniuk Research of carbon diffusion in iron titanium alloys by methods of an autoradiography / Abstracts of 4th International  PhD Students and Young Scientists Conference  “Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology”, September, 21 - 23 2009, Warsaw, Poland
 29.  С.И. Сидоренко, Е.В. Иващенко, Г.Г. Лобачова Формирование структуры и фазового состава поверхностного слоя при термомеханическом воздействии в процессе электроискрового легирования / Тезисы докладов «Бернштейновские чтения по термомеханической обработке металлических материалов», Россия, Москва, 27 – 29 октября 2009. С. 66.
 30.  С.И. Сидоренко, Е.В. Иващенко, Н.В. Марченко Термомеханическое воздействие на поверхность сплава Fe+1%Ti при лазерной обработке в жидкой углеродсодержащей среде / Тезисы докладов «Бернштейновские чтения по термомеханической обработке металлических материалов», Россия, Москва, 27 – 29 октября 2009. С. 67
 31. Е.В. Иващенко, Л.Ф. Яценко, Г.Г. Лобачова Вплив електроіскрового легування на особливості формування покриттів на сплавах заліза перехідними металами (Ti, Cr, Zr) / Тези четвертої міжнародної конференції студентів та аспірантів «До високих технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів», 15 – 18 грудня 2009 р. Київ, Україна. С. 30
 32.  Е.В. Иващенко, І.В. Смоліна Мікроструктура та мікротвердість модельного сплаву заліза з 1 % титану при іонно-плазмовому азотуванні / Тези четвертої міжнародної конференції студентів та аспірантів «До високих технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів», 15 – 18 грудня 2009 р. Київ, Україна. С. 27
 33.  Е.В. Иващенко, А.С. Ходаківський, Н.В. Марченко Вплив складу насичуючого середовища на структуру та мікротврдість зони лазерної дії на залізі / Тези четвертої міжнародної конференції студентів та аспірантів «До високих технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютер-ного конструювання матеріалів», 15 – 18 грудня 2009 р. Київ, С. 31
 34. Е.В. Иващенко, Н.В. Франчік, А.С. Ходаківський Отримання зносостійких покриттів на залізі методом лазерного легування / Тези міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми трибології», 19 – 21 травня 2010 р, Київ, Україна
 35. E.V. Ivashchenko, G.G. Lobachova,V.F. Mazanko, I.L. Oborskiy The structure and properties of surface layers on Fe-Cr alloys by Electric-spark alloying by Cr-anode / 8thInternationalsymposiumInsycont’10 “Energyandenvironmentalaspectsoftribology”, July 7–9, 2010, Cracow, Poland. P. 38 – 42
 36. Е.В. Иващенко, Г.Г. Лобачова Хіміко-термічна обробка заліза з попереднім електроіскровим легуванням / Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні аспекти металознавства та термічної обробки металів», 9-10 вересня 2010 р., м. Маріуполь, Україна. С.110 – 113
 37. С.І. Сидоренко, Е.В. Иващенко, С.М. Чернега, Л.Д. Демченко Поєднання дисперсійного твердіння при відпуску загартованих сплавів заліза із поверхневим іонним азотуванням та попередньою фізико-механічною обробкою поверхні / Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні аспекти металознавства та термічної обробки металів», 9-10 вересня 2010 р., м. Маріуполь, Україна. С.107 – 110
 38. Е.В. Иващенко, Г.Г. Лобачова, В.Ф. Мазанко, Л.Ф. Яценко Формирование хромовых электроискровых покрытий на сплавахFe-Cr / Тези доповідей шостої міжнародної конференції «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий», 20-24 вересня 2010 р., Велика Ялта, Понізовка, Автономна республіка Крим, Україна. С. 213
 39.  Е.В. Иващенко, Г.Г. Лобачова  Електроіскрове легування сталі Ст.3 перехідними металами у насичувальному середовищі з порошко-вими компонентами / Тези міжнародної науково-технічної конференції “Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 3”, м. Київ, Україна, 28-29 грудня 2010 р. –  С. 22 – 23
 40. Е.В. Иващенко, І.В.Смоліна  Формування захисних покриттів методами електроіскрової та лазерної обробки на титановому сплаві  ВТ1-0 / Тези міжнародної науково-технічної конференції “Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 3”, м. Київ, Україна, 28-29 грудня 2010 р. –  С. 81 – 84
 41. С.І. Сидоренко, Е.В. Иващенко, Н.В. Франчік Лазерна хіміко-термічна обробка сплавів заліза з Сr та Ті в реакційно активних середовищах / Тези міжнародної науково-технічної конференції “Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 3”, м. Київ, Україна, 28-29 грудня 2010 р. –  С. 34-35
 42.  Е.В. Иващенко, Н.В. Франчік, С.І. Сидоренко Формування евтектичної структури в приповерхневих шарах в сплавах заліза методом лазерного легування / Тези ІІ Всеукраїнської конференції молодих вчених «СММТ-2011», 16-18 листопада 2011 р., Київ Україна. – С.­­ 279
 43. Е.В. Иващенко, І. В. СмолінаОтримання біосумісних захисних покриттів за допомогою комбінованої (електроіскрової та лазерної) обробки на титанових сплавах / Тези ІІ Всеукраїнської конференції молодих вчених «СММТ-2011», 16-18 листопада 2011 р., Київ Україна. – С.277
 44. Е.В. Иващенко, І.В.Смоліна Мікроструктура та мікротвердість модельного сплаву заліза з 1% титану при іонно-плазмовому азотуванні / Abstracts of the Fifth International Young scientists and Post-graduates Conference “To High Technologies on the Base of Advanced Physical Materials Science Research and Computer Modeling”, 2011. – Р.55
 45. Е.В. Иващенко, І.В.Смоліна Вплив комбінованої електроіскрової та лазерної обробки на структуру і мікротвердість приповерхневого шару сплаву ВТ 1-0 / Abstracts of the Fifth International Young scientists and Post-graduates Conference “To High Technologies on the Base of Advanced Physical Materials Science Research and Computer Modeling”, 2011. – Р. 98
 46. Е.В. Иващенко, Г.Г. Лобачова Азотування покриттів, одержаних при електроіскровому легуванні заліза Zr-, Ti-, Cr-анодами / Abstracts of the Fifth International Young scientists and Post-graduates Conference “To High Technologies on the Base of Advanced Physical Materials Science Research and Computer Modeling”, 2011. – Р.100
 47.  E.V. Ivashchenko, A. Zagirskyi Using effect of ascending diffusion for creation biocompatibile protective coatings on titanium alloys / Abstracts of the Fifth International Young scientists and Post-graduates Conference “To High Technologies on the Base of Advanced Physical Materials Science Research and Computer Modeling”, 2011. – Р.201
 48.  E.V. Ivashchenko, І.V. Smolina The properties and formation of alloying aluminium coatings on steel st3 after combined high-energy treatment / Abstracts of the Fifth International Young scientists and Post-graduates Conference “To High Technologies on the Base of Advanced Physical Materials Science Research and Computer Modeling”, 2011. – Р.203
 49. S.I. Sidorenko, E.V. Ivashchenko, G.G. Lobachova Diffusion distribution of elements in nearsurface zone of Fe-alloys at the Electric-spark alloying and subsequent. Chemical heat treatment / Abstract of International Workshop “Diffusion, stress, segregation and Reactions” (DSSR), Cherkasy region, Ukraine,1 – 7 June 2012

 

TOP