Ім'я: Холмська Ганна Дмитрівна   Сторінка викладача

 

Сторінка в системі Google Scholar

 

Обов'язки: Відповідальна по кафедрі за впровадження та супровід системи "Електроний кампус" та WEB ресурси

 

Посада: Доцент кафедри фізики металів

 

Ступінь: кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.02 – «Теорія та методика навчання» (технічні дисципліни), тема: «Методика проектування програмно-педагогічних засобів з матеріалознавчих дисциплін»  Завантажити автореферат

 

Дисципліни:

- Інформатика, обчислювальна техніка, програмування та числові методи

- Комп'ютерні технології в фізичному матеріалознавстві

- Обчислювальна фізика 


Список публікацій:

 1. Поліструктурна модель віртуального освітнього простору та електронного підручника як механізм стимулювання пізнавально-дослідницької діяльності талановитої молоді. Глава у посібнику«Методики використання сучасних інформаційних технологій при підтримці процесу навчання обдарованої молоді» / під ред. С.О.Довгого та А.В.Стрижака. – К.:Інформ.системи, 2009.-200 с., с.94-124.
 2. Сидоренко С.І., Холмська Г.Д., Замулко С.О. Computational materials design Конспект лекцій / Київ: «Київський політехнік», 2012,
 3. Сидоренко С.І., С. М. Волошко, Холмська Г.Д.,  Замулко С.О. Теорія тепло- та масо переносу в матеріалах / Електронний підручник.- 2011. – 250 с.
 4. Сидоренко С.І., Волошко С.М., Холмська Г.Д., Котенко І.Є., Замулко С.А. Віртуальна міжнародна лабораторія електронної мікроскопії сучасних наноматеріалів (VILEMAN). Міжнародний проект університетів країн Чорноморського регіону / Свідоцтво №25765 від 23.09.2008 р.
 5. S. Sidorenko, S.Voloshko,  A. Kholmska "Metal Physics Department's Virtual Informational Space. New Tools for Learning Activities and Research" / Szil?rdtest Fizika Tansz?k Szemin?rium!.- Hungary, Debrecen, 28-29.01.2008
 6. Voloshko S., Kholmska G., Oleshkevych A. Global and Local databases in Material Science Research and education (тези) / 21-st Intern. CODATA Conf.«Scientific Information for Society – from Today to the Future», Ukraine, Kyiv, October 5-8, 2008. – P. 190
 7. Voloshko S., Kholmska G., Oleshkevych A. Studying Computer modelling in material science: Student's point of view (on example of course "Metals' Electron Structure") (тези) / 21-st Intern. CODATA Conf. «Scientific Information for Society – from Today to the Future», Ukraine, Kyiv, October 5-8, 2008.- P. 194
 8. S.I. Sidorenko, S. M. Voloshko, G.D. KholmskaState-of-the-art in ICT Applications for Nanomaterials and Technologies of Nanomaterials Education (тези) / 21-st Intern. CODATA Conf. «Scientific Information for Society – from Today to the Future», Ukraine, Kyiv, October 5-8, 2008. - P.36
 9. Voloshko S., Kholmska G., Oleshkevych A. Virtual Informational Space: New Tool for Material Science Research and Students Training (тези) / 21-st Intern. CODATA Conf. «Scientific Information for Society – from Today to the Future», Ukraine, Kyiv, October 5-8, 2008. – P. 41
 10. S.I. Sidorenko, S.M. Voloshko, A.D. KholmskayaState-of-the-art in ICT Applications for Nanomaterials and Nanotechnologies: New Tools for Education and Research / 3-th International Workshop «Strengthening of regional R&D collaborations between Hungary and Ukraine», Hungary, Debrecen, 18 - 20 May 2008 р.-Р.50-51
 11. Олешкевич Г.І., Г.Д.Холмська, Using of Advanced Computer Technologies and Databases in Material Science / Всеукраїнська студентська наукова конференція “Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді”,24.04.08-26.04.08, Черкаси
 12. Г.Д.Холмська, А.Г.  Букатов. Компютерне моделювання фрактальних структур/ Всеукраїнська студентська наукова конференція “Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді”, 24.04.08-26.04.08,Черкаси
 13. Тинькова А., Здурова І.Г. Холмська, Практикум з методів визначення параметрів кристалічних граток із  застосуванням моделюючого програмного забезпечення/ Всеукраїнська студентська наукова конференція “Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді”,24.04.08-26.04.08, Черкаси.
 14. S.M. Voloshko, G.D.Kholmska, S.I.Konorev, S.O.Zamulko, A.I.OleshkevychComputer simulation approach in modern material science / Third International Students and Post-graduates Conference «Тo high technologies on the base of advanced physical materials  science  research  and computer modeling», Ukraine, Kyiv, October 3-5, 2008.-P. 60
 15. S.I. Sidorenko, S.M. Voloshko, G.D. Kholmska State-of-the-art in ICT Applications for Nanomaterials and Technologies of Nanomaterials Education / Міжнародна науково-технічна конференція «Матеріали для роботи в екстремальних умовах», Україна, Київ, 30-31 жовтня, 2008. - С. 165-166
 16. S.I. Sidorenko, S.M. Voloshko, G.D. Kholmska Virtual Informational Space: New Tool for Material Science Research and Students Training / Міжнародна науково-технічна конференція «Матеріали для роботи в екстремальних умовах», Україна, Київ, 30-31 жовтня, 2008. - С. 167-169
 17. S. Sidorenko, S. Voloshko, A. Kolmska State-of-the-Art in ICT applications for nanomaterials and technologies of nanomaterials education / Symposium Multifuncyional advanced composite material, September 14-18, 2009, Warsaw
 18. S. Sidorenko, S. Voloshko, A. Kolmska, S. Zamulko Science of new materials design based on using databases / Young scientists towards the challenges of modern technology, 21–23 September 2009, Warsaw, Poland

 

TOP