Ім'я: Конорев Сергій Ігоревич  Сторінка викладача

 

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

 

Обов'язки: вчений секретар

 

Посада: старший викладач кафедри

 

Дисципліни: 

- Інформатика, обчислювальна техніка, програмування та числові методи 

- Користування ПЕОМ

- Фізика металів 4

- Комп'ютерна кристалографія

- Комп'ютерні технології в фізичному матеріалознавстві

- Конструювання структури та властивостей матеріалів на основі баз даних

- Кластерні системи, суперкомп'ютерні та ГРІД-технол.

- Комп'ютерні класифікації в матеріалознавстві.

Список публікацій:

 1. С. М. Волошко, Ю. М. Макогон, С. І. Сидоренко,  О. П. Павлова,  В. Г. Костюченко, С. О. Замулко, С.І. Конорев,  А. В. Могилатенко, Г. Беддіс Реакційна дифузія, структурні та фазові перетворення, концентраційні неоднорідності в наноплівках Тi(30нм)/Si (111) при термічному впливі / Металлофизика и новейшие технологии – 2007, №9. С.
 2. С. М. Волошко, Ю. М. Макогон, С. І. Сидоренко, С.І. Конорев Структурно-концентраційні неоднорідності при формуванні силіцидних фаз в плівковій системі Ti(5нм)/Ni(24нм)/Si(001) / Металлофизика и новейшие технологии – 2007, №10
 3. С. І. Сидоренко,С. М. Волошко,О. П. Павлова,  С.І. Конорев Дифузійний ріст включень силіцидної фази Mn4Si7 циліндричної форми в тонкоплівковій системі Mn-Si / Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2010. - №2 .
 4. S.І. Sidorenko, A.A. Berezovsky, S.М.Voloshko, S.І. Konorev, S.O. Zamulko The Diffusion Problem of New Phase Inclusion Growth in Bounded Regions of Oversaturated Solid Solution / Defect and Diffusion Forum Vol. 329 (2012) pp 99-111
 5. С.І. Сидоренко, С.М. Волошко,В.Г. Костюченко, С.І. Конорев. Використання методики ВІМС для аналізу реакційної дифузії в багатошарових тонких плівках/ доповідь на Науково-технічній конференції ІФФ «Сучасні досягнення теорії і практики у металургії і металознавстві», 16-17 квітня 2007р., м. Київ.
 6. С.І. Конорев Диффузионное формирование включений силицидных фаз цилиндрической формы в системах металл-Si(001) / Збірник тез. Конференція молодих вчених з фізики напівпроводників "Лашкарьовські читання 2007", 25-26 квітня 2007р., м. Київ
 7. С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, С.І. Конорев Моделювання дифузійних процесів у двофазній системі при умові масообміну на поверхні / Міжнародна наукова конференція "Фізика конденсованих систем та прикладне матеріалознавство": Тези доповідей. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – 156 с.
 8. KonorevS., Ozerskiy M., Voronin D. Researches diffraction database application PDF-4 in physical material science / Друга міжнародна конференція студентів та аспірантів «До високих технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень». Тези доповідей. Київ. 11-13 грудня, 2007р. c.124-125
 9. 9.KonorevS.Inclusionsdiffusivegrowthofnewphasewithadifferentgeometricalforminthevolumetricenviromentofsupersaturetedsolidsolution / Друга міжнародна конференція студентів та аспірантів «До високих технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень». Тези доповідей. Київ. 11-13 грудня, 2007р. c.78-79
 10. Kholmska G.D.,Zamulko S.O., Konorev S., Oleshkevych A.I.,Bukatov A.G. Using of Virtual Educational Space on the Metal Physics Department for Research and Education / Third International Students and Post-graduates conference “To High Tecnologies on the Base of Advanced Physical Materials Science Research and Computer Modeling”. Kyiv. 30 September – 05 October 2008. pp.70-71
 11. Kholmska G.D.,Zamulko S.O., Konorev S., Oleshkevych A.I.,Karpov R.V.Using of Using Material Science Databases and Databanks for Studies and Scientific Research / Third International Students and Post-graduates conference “To High Tecnologies on the Base of Advanced Physical Materials Science Research and Computer Modeling”. Kyiv. 30 September – 05 October 2008. pp.70-71
 12. Voloshko S.M., Kholmska G.D.,Zamulko S.O., Konorev S., Oleshkevych A.I.Computer Simulation Approach in Modern Material Science/ Third International Students and Post-graduates conference “To High Tecnologies on the Base of Advanced Physical Materials Science Research and Computer Modeling”. Kyiv. 30 September – 05 October 2008. pp.60.
 13. Ю.В. Коноплянко, С.І. КоноревФормування силіцидної фази Mn4Si7 при реакційній дифузії в системі Mn-Si / П’ята міжнародна конференція студентів та аспірантів «До високих технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень». Тези доповідей. Київ. 02-06 грудня, 2010р.c.75

 

TOP