КАФЕДРА ФІЗИКИ МЕТАЛІВ НАВЧАЄ СТУДЕНТІВ ЗА:

 

Галуззю знань – 13 Механічна інженерія,

Спеціальністю – 132 Матеріалознавство,

Освітньою програмою (спеціалізацією) – Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання (в рамках цієї освітньої програми (спеціалізації) кафедра навчає студентів за всіма рівнями освіти)

 

У НАС ТРИ РІВНЯ ОСВІТИ:

 

1       Бакалавр (протягом 3 років 9 місяців);

         Бакалавр (протягом 2 років 9 місяців, якщо абітурієнт має диплом молодшого спеціаліста);

              Освітньо-професійна програма бакалавра (PDF)

              Робочий навчальний план бакалавра 1 курс (PDF)

              Робочий навчальний план бакалавра 2 курс (PDF)

              Робочий навчальний план бакалавра 3 курс (PDF)

              Робочий навчальний план бакалавра 4 курс (PDF)

 

2      Магістр професійний (1 рік 4 місяці – для роботи в подальшому в сфері високих технологій);

             Освітня програма  підготовки магістра професійного (PDF)

             Додаток до освітньої програми  підготовки магістра професійного (PDF)

             Робочий навчальний план магістра професійного 1 курсу (PDF)

             Робочий навчальний план магістра професійного 2 курсу (PDF)

 

        Магістр науковий (1 рік 9 місяців – для подальшої діяльності у міжнародних наукових центрах);

             Освітня програма  підготовки магістра наукового (PDF)

             Додаток до освітньої програми  підготовки магістра наукового (PDF)

             Робочий навчальний план магістра наукового 1 курсу (PDF)

             Робочий навчальний план магістра наукового 2 курсу (PDF)

 

3      Доктор філософії (кандидат наук, PhD).

             Робочий навчальний план доктора філософії (аспіранта) 1 курсу (PDF)

             Робочий навчальний план доктора філософії (аспіранта) 2 курсу (PDF)

TOP