Рентгенівський дифрактометр Ultima IV Rigaku (Загальноуніверситетський навчально-науковий центр рентгеноструктурного аналізу НТУУ "КПІ"-Ригаку) Використовується для дослідження кристалічної структури матеріалів.

 

 Лабораторія мас-спектрометрії вторинних іонів.

                                      Детальніше ...

 

  

 

 

Трансмісійний електронний мікроскоп (Лабораторія електронної мікроскопії Інженерно-фізичного факультету). Дозволяє досліджувати структуру металів, сплавів та інших об'єктів  при збільшенні до 1 000 000 крат.

 Растровий електронний мікроскоп (Лабораторія електронної мікроскопії Інженерно-фізичного факультету). Дозволяє досліджувати структуру металів, сплавів та інших об'єктів при збільшенні до 200 000 крат.

 

 

 

Лабораторія термічної обробки нанорозмірних матеріалів кафедри фізики металів

Лабораторія термічної обробки масивних матеріалів кафедри фізики металів

 

 

 Електронний Оже спектрометр

кафедри фізики металів

 

 

 

TOP