Ресурси студентів та викладачів


 

Персональні ресурси студентів ми рекомендуємо структурувати за дисциплінами, які вони вивчають протягом кожного семестру. Зокрема, виконані навчальні завдання, результати навчально-дослідницької роботи студенти також зберігають у відповідних папках, і викладачі мають можливість стежити за ходом їх виконання, перевіряти у зручний для них час, залишати примітки і рекомендації. 

 

 

Типова структура розміщених у віртуальному освітньому просторі персональних інформаційно-методичних ресурсів з  матеріалознавчої дисципліни 

 

Викладачі є відповідальними за створення, оновлення та структурування важливішої складової ІРКК – інформаційно-методичних ресурсів з дисциплін, які вони викладають.

 

Навчальні матеріали кожної дисципліни викладачів структуровані з урахуванням вимог акредитації, що затверджуються Державною акредитаційною комісією України (навчальні програми дисциплін, критерії оцінювання знань, лекції, екзаменаційні питання, комп’ютерні лабораторні роботи і програмні додатки для тренінгу певних навичок та інше). Підтримка такої структури інформаційно-методичних ресурсів з дисциплін забезпечує прозорість педагогічної діяльності кожного викладача, спрощує стикування робочих навчальних планів з різних дисциплін, стимулює регулярне поповнення та оновлення РКК мережі кафедри.

 


 

TOP