Ім'я: Шаповалова Наталія Анатоліївна   Сторінка викладача

  

Сторінка в системі Google Scholar

 

Посада:  асистент

 

Дисципліни:

  

- Стандартизація, метрологія та контроль якості продукції.

 

e-mail: shapovalova@kpm.kpi.ua;

e-mail: nata_kpi@ukr.net

тел. 406-80-32


 

Список публікацій:

 

Тези:

  1. Іe.V. Ivashchenko, G.G. Lobachova, N.A. Shapovalova. Formation of functional coatings on fe-alloys at the two-stage electric-spark alloying in saturating atmospheres // Збірка тез доповідей Сьомої міжнародної конференції студентів та аспірантів «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів», 16 – 17 квітня 2014 року, Київ, Україна. – С. 37.
  2. Шаповалова Н.А., Рець С.С. Структура та властивості функціональних покриттів, одержаних пошаровим електроіскровим легуванням Cr-, Ni-, Cu-, C-анодами // Збірка тез доповідей Восьмої міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів», 23-24 квітня 2015 року, Київ, Україна. – С. 96
  3. Лобачова Г.Г., Іващенко Є.В., Шаповалова Н.А. Формування функціональних покриттів на сплавах заліза двостадійним електроіскровим легуванням у насичувальних атмосферах // Матеріали VIIІ міжнародної конференції молодих учених та спеціалістів «Зварювання та споріднені технології», 20 – 22 травня 2015 г., Київ Україна. – С. 109.

 

 


 

TOP