Ім'я: Вербицька Тетяна Іванівна   Сторінка викладача

 

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

 

Звання:   кандидат технічних наук 

 

Посада:  асистент

 

Дисципліни:

 

 

 

 

 

 

Список публікацій:

Статті в закордонних журналах з імпакт-фактором:

  

 

 

Статті у вітчизняних фахових виданнях:

 

 

 

TOP