Віртуальний освітній простір


 

Віртуальний освітній простір є однією з головних передумов ефективної підготовки наших студентів в частині інформаційних комп‘ютерних технологій, а також впровадження сучасних засобів навчання і дослідницької діяльності. Студенти, викладачі, аспіранти у будь-який час мають можливість одержати детальну інформацію про навчальний процес, працювати з електронними засобами навчання (комп‘терними підручниками, тренажерами та ін.), електронними версіями навчально-методичних матеріалів, монографіями, науковими статтями та іншими інформаційними і методичними ресурсами електронної бібліотеки кафедри.

 

 
Інформаційні ресурси колективного користування – складові віртуального освітнього простору навчального підрозділу

 

В освітньому просторі впроваджуються системи он-лайн тестування, підтримується банк даних тестових завдань з усіх дисциплін, що вивчають студенти в рамках інженерної підготовки.

 

  • Кращі студентські розробки творчого дослідницького характеру поповнюють науково-методичні ресурси освітнього простору кафедри, використовуються викладачами, наприклад, як засоби наочності та для демонстрацій обчислювальних експериментів студентам молодших курсів.
 
  • Групи науковців, об’єднаних творчих колективів студентів та викладачів створюють і підтримують колективні ресурси, присвячені кожному науково-навчальному проекту, що виконується в рамках самостійної дослідницької роботи студентів. Це надає нам можливість широко впровадити у практику навчання виконання студентами різноманітних навчально-дослідницьких проектів найсучаснішої тематики, наприклад, з проблем застосування ІКТ для навчання та досліджень в галузі наноматеріалів та нанотехнологій.
 
  • Для цього проводиться систематична робота з відбору та застосування при викладанні та науково-дослідницькій роботі найновітніших ресурсів глобальної мережі Інтернет з матеріалознавства. Частина РКК “Інтернет-ресурси в галузі матеріалознавства” містить посилання на веб-адреси сайтів університетів, факультетів, кафедр, що працюють в галузі матеріалознавства і представляють в Інтернет методичні і наукові матеріали; адреси електронних журналів та наукових публікацій в галузі матеріалознавства; адреси сайтів наукових організацій, які працюють в галузі матеріалознавства і публікують в Інтернет найсучасніші наукові результати; адреси тематичних веб-серверів та Інтернет-порталів.
 
  • Доступ до зовнішніх мереж, Інтернет при роботі на комп‘ютерах локальної мережі (наприклад, у комп‘ютерних класах, методичних кабінетах) допомагає студентам одержати найновіші дані для навчання і навчальних досліджень, спілкуватись в режимі он-лайн один з одним та з викладачами, обговорювати навчальні, наукові й організаційні питання на форумах, приймати участь у міжнародних спільнотах та он-лайн проектах.
 

 


 

TOP