Ім'я: Владимирський Ігор Анатолійович  Сторінка викладача

 

Посада: старший викладач кафедри

 

Ступінь: кандидат технічних наук, спеціальність 05.16.01 - "металознавство і термічна обробка металів". Тема дисертації: «Термічно індуковане формування структури, фазового складу та магнітні властивості нанорозмірних плівкових композицій на основі FePt» 2014.

 

Завантажити автореферат

 

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі ResearcherID

 

Дисципліни:

-Основи наукових досліджень.

-Основи моделювання фізичних процесів.

-Інструментарій комп'ютерного дизайну матеріалів.

-Комп'ютерне моделювання в матеріалознавстві.

 

e-mail: i.vladymyrskyi@gmail.com

тел.: 204-97-71 

 

Керівник спільного українсько-німецького проекту "Холодна гомогенізація шаруватих тонких плівок на основі Fe/Pt, індукована дифузійними процесами", що фінансується Німецьким дослідницьким товариством (DFG).


 

Додаткові матеріали:

 

 

Список публікацій:

 

Монографії:

 


Статті в закордонних журналах з імпакт-фактором:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публікації в профільних виданнях:

 

 

 

 

 • Пефті Д.В. Вплив типу монокристалічної підкладинки і введення проміжних шарів Ag та Au на формування структури і фазового складу  тонких плівок Pt/Fe / Д.В. Пефті, М.М. Ворон, І.А. Владимирський // Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства. – 2016. – №25. – С. 163–171.

 

 

 

 

 

 

 • Макогон Ю.М. Дифузійне фазоутворення в нанорозмірних шаруватих плівкових композиціях Pt(15 нм)/Fe(15 нм) і [Pt(7,5 нм)/Fe(7,5 нм)]2 на підкладках SiO2(100 нм)/Si(001) / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, С.І. Сидоренко, Т.І. Вербицька, І.А. Владимирський, О.В. Фігурна, І.О. Круглов // Металлофизика и новейшие технологии. – 2014. – т. 36. – №10. – С. 1359 – 1369

   

 • Макогон Ю.М. Вплив Сu на формування хімічно впорядкованої фази L10(FePt) в нанорозмірних плівках Fe50Pt50/Cu/Fe50Pt50 на підкладці SiO2/Si(001) / Ю.М. Макагон, О.П. Павлова, С.І. Сидоренко, Т.І. Вербицька, І.А. Владимирський, О.В. Фігурна // Металлофизика и новейшие технологии. – 2013. – т. 35. – №10. – С. 1425 – 1436.

   

 • Макогон Ю.Н. Влияние Ag на фазове превращения и магнитные свойства в наноразмерных плёночных композиціях Fe50Pt50(15 нм)/Ag/Fe50Pt50/SiO2(100 нм)/Si(001) при отжигах в вакууме / Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко, Т.И. Вербицкая, И.А. Владимирский, Р.А. Шкарбань // Металлофизика и новейшиетехнологии. – 2013. –. т.35 – №4. – С. 553 – 567.

   

 • Макогон Ю.М. Вплив температури відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50(15 нм)/Ag(30 нм)/Fe50Pt50(15 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, Т.І. Вербицька, І.А. Владимирський // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2012. – №5. – С. 86 – 91.

   

 • Макогон Ю.М. Вплив тривалості відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50(15 нм)/Ag(30 нм)/Fe50Pt50(15 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, Т.І. Вербицька, І.А. Владимирський // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2012. – №6. – С. 81 – 85.

   

 • Макогон Ю.М. Структура і магнітні властивості нанорозмірної плівки Fe50Pt50 на планарній підкладці SiO2(100 нм)/Si(001) / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, Т.І. Вербицька, І.А. Владимирський // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2011. – №6. – С. 108 – 113.

   

 • Макогон Ю.М. Вплив умов відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірних плівок Fe50Pt50 на планарних підкладках SiO2(100 нм)/Si(100) / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, Т.І. Вербицька, І.А. Владимирський // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2011. – №5. – С. 79 – 83.

   

 • Ющенко К.А. Дифузія та сеґреґація сірки в криці Х20Н16АГ6 за умов високотемпературного відпалу та одновісного розтягу в насичувальному середовищі Частина I. Дифузія сірки в криці Х20Н16АГ6 при високотемпературному термічному обробленні в насичувальному середовищі / К.А. Ющенко, В.С. Савченко, Г.В. Звягінцева, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, Ю.В. Нестеренко, І.А. Владимирський, Г.Б. Беляєв // Металлофизика и новейшие технолоии. – 2011. – т. 33. – №6, С. 833 – 841.

 


Посібники:

 

 • Горизонт 2020: як написати конкурентоспроможну проектну заявку: інформаційні матеріали / Укладачі: С.М. Шукаєв, Л.І. Русіна, О.К. Сулема, І.А. Владимирський, Є.А. Огородник – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 103 с.

 

 

 

 


Патенти:

 

 

 

 

 

 

 


Наукові стажування за кордоном:

 

 

 

 • Наукове стажування в університеті м. Дебрецен, Угорщина Вересень 2013 - Листопад 2013

 

 

 

 

 

 


Нагороди:

 

 

 

 

 

 

 


 

TOP